Systém generálneho kľúča

Predajňa v Nových Zámkoch

 • 0948 449 717
 • info@figolock.sk
Predajňa v Komárne
 • 0907 737 756
 • komarno@figolock.sk

Mechanické uzamykacie systémy

Vložka a kľúč – kvalitný základ mechanických uzamykacích systémov BKS uspokojuje najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť vysokokvalitnými riešeniami mechanickej ochrany dverí. Moderné obojstranné kľúče sú vybavené ochranou proti kopírovania kľúča a môžu o ne požiadať len oprávnené osoby s bezpečnostnou kartou. Systém generálneho kľúča od BKS je zárukou na najvyššiu ochranu kľúčov proti nelegálnej výrobe.

Kľúče a cylindrické vložky sú zabezpečené dlhými patentovými lehotami a flexibilnými možnosťami rozšírenia systémov. Mechanickú kontrolu vstupu je možné doplniť a kombinovať s elektronickými systémami.

Mechanické uzamykacie systémy BKS ponúkajú individuálne a na mieru šité riešenia a sú vyrábané v súlade s najvyššími štandardmi kvality. Ak budete chcieť  kvalitnú mechanickú zabezpečovaciu techniku do vášho súkromného domu, alebo vybaviť svoj bytový dom alebo firmu systémom generálneho kľúča – cylindrické vložky BKS sú tou správnou voľbou. Ponúkame rozsiahle služby pre plánovanie, objednávanie, správu a programovanie systémov hlavného kľúča, takisto rýchlu dodávku cylindrických vložiek a rýchle odoslanie duplikátov kľúčov.

Systém generálneho kľúča

Podstatou systému hlavného a generálneho kľúča je, že jediným kľúčom môžete otvoriť viaceré dvere, a to na základe určených prístupových práv. Mechanické uzamykacie systémy s generálnym kľúčom sú vhodné nie len pre firmy, ale aj pre domácnosti či bytové domy.

Výhoda systému generálneho kľúča je, že celý zväzok kľúčov nahradíte jedným kľúčom, pritom kľúče môžu mať rôzne právomoci otvárania dverí alebo zámkov. Šetrí to čas ľuďom, ktorí otvárajú denne veľa dverí (upratovačky, manažéri, servis).

Vstupná investícia do systému generálneho kľúča je o niečo vyššia, avšak samotná prevádzka a komfort systému generálneho kľúča sa stávajú ekonomicky efektívnymi.               

Príklady aplikácie pre uzamykacie systémy generálneho kľúča:

Bytové domy: spoločné priestory, priestory vyhradené len pre istý okruh osôb.
Domy: domácnosti, ktoré potrebujú rôzny prístup členov rodiny do rôznych častí domu.
Firmy: Každé oddelenie môže mať rozdelené prístupy podľa skupiny osôb.
Hotely a penzióny: Pre hotely a penzióny je priam nevyhnutné mať tento systém aj z bezpečnostných dôvodov. V prípade vzniku požiaru alebo iného havarijného stavu, keď čas potrebný pre vstup do izby alebo inej miestnosti je kľúčový faktor pre ochranu osôb a majetku. V takýchto prípadoch je čas strávený hľadaním správneho kľúča rozhodujúci. Stačí mať len generálny kľúč poruke a vstup je ihneď zabezpečený. Výhody pre mechanický uzamykací systém generálneho kľúča:

 • Komfortné odomykanie viacerých dverí jedným kľúčom
 • Menší počet kľúčov –  väčšie pohodlie
 • Zvýšenie bezpečnosti voči napadnutiu – zvonka ako aj zvnútra z radov vašich ľudí (tiché vlámania)
 • Časová úspora – čas, ktorý by ste inak strávili hľadaním správneho kľúča pri každom odomykaní a zamykaní
 • Poriadok na pracovisku – všetci budú na mieste, ktoré im určíte a nedostanú sa tam, kam nesmú
 • Jednoduché spravovanie kľúčov – prehľadná mapa všetkých prístupových práv
 • Prevencia proti škodám – napr. krádeže zo skladu nepovolanými zamestnancami
 • Finančná úspora za údržbu – bezporuchovosť kľúčov a vložiek a len sporadický servis
 • Ochrana kľúčov proti nelegálnej výrobe duplikátu – len správca systému má možnosť výroby kľúčov
 • Výrazné zvýšenie flexibility – integrácia s elektronickým uzamknutím
 • Osobná zodpovednosť zamestnancov – individuálne značenie kľúčov pre konkrétne osoby
 • Ochrana investície do uzamknutia – uzamykací systém môže byť kedykoľvek rozšírený a upravovaný pri organizačných zmenách