Bezpečnostné kovania – stručný prehľad 

Bezpečnostným kovaním nazývame kovania dverí, ktoré majú príslušný bezpečnostný certifikát podľa národných /STN/ alebo európskych /EN/ noriem. Charakteristika  bezpečnostných kovaní je, že sú vyrobené z odolných zväčša kalených materiálov.  Sú spevnené v oblasti kde sa najčastejšie dochádza k ich napádaniu.

  • Druhy kovaní

  • Bezpečnostné triedy
  • Význam

Kovania sa radia do viacerých druhov.

Delíme ich podľa vzhľadu na:

  • Rozetové – skladajú sa z dvoch častí. Vrchná časť je kľučková a spodná je na prekrytie vložky.
  • Štítové – je z jedného celokovového štítu

Delenie podľa používania:

  • Otváranie kľučkou obojstranne
  • Guľa alebo madlo z vonkajšej strany

Delenie podľa ochrany:

  • S ochranným krytom vložky
  • Bez ochranného krytu vložky